3 ປີ ທີ່ເຮົາຢູ່ມານໍາກັນປີນີ້ເຮົາຈະສູ້ ແລະ ພ້ອມມີທຸກຢ່າງໄປພ້ອມກັນ ເນາະແຟນຂອງຂ້ອຍ

3 ປີ ທີ່ເຮົາຢູ່ມານໍາກັນປີນີ້ເຮົາຈະສູ້ ແລະ ພ້ອມມີທຸກຢ່າງໄປພ້ອມກັນ ເນາະແຟນຂອງຂ້ອຍ

February 12, 2023 Off By FC

3 ປີ ທີ່ເຮົາຢູ່ມານໍາກັນ ບາງຄັ້ງກໍມີຜິດກັນ ແຕ່ບໍ່ເຖິງສິບນາທີກໍຄືນດີກັນ 555


ເຮົາຈະສ້າງທຸກຢ່າງໄປດ້ວຍ ຄ່ອຍໆສ້າງໄປເທື່ອລະນ້ອຍ


“ຊ່ວງນີ້ກໍາລັງຫາເງິນເລີ່ມສ້າງບ້ານກັນ”


ພາຍໃນປີນີ້ເຮົາຈະສູ້ ແລະ ພ້ອມມີທຸກຢ່າງໄປພ້ອມກັນ


ແຟນຂອງຂ້ອຍ