ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ຕ້ອງການຄົນທີ່ຈະຢຸດທີ່ເຮົາ ຢູ່ຄຽງຂ້າງເຮົາບໍ່ວ່າຈະທຸກ ຫຼື ສຸກ

ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ຕ້ອງການຄົນທີ່ຈະຢຸດທີ່ເຮົາ ຢູ່ຄຽງຂ້າງເຮົາບໍ່ວ່າຈະທຸກ ຫຼື ສຸກ

February 10, 2023 Off By FC

ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດ


ແຕ່ຕ້ອງການຄົນທີ່ຈະຢຸດທີ່ເຮົາ


ຢູ່ຄຽງຂ້າງເຮົາບໍ່ວ່າຈະທຸກ ຫຼື ສຸກ