ເມື່ອຮັກກັນຢູ່ດີໆ ແລ້ວມີອີກຄົນປ່ຽນໄປ ປ່ຽນໃຈ ເລີຍ “ບໍ່ຄືເກົ່າ” ຟັງຫຼືຍັງເພງນີ້ ຂອງ HEOVVK x GX2 x JACK GHANA

ເມື່ອຮັກກັນຢູ່ດີໆ ແລ້ວມີອີກຄົນປ່ຽນໄປ ປ່ຽນໃຈ ເລີຍ “ບໍ່ຄືເກົ່າ” ຟັງຫຼືຍັງເພງນີ້ ຂອງ HEOVVK x GX2 x JACK GHANA

February 10, 2023 Off By FC

ປ່ອຍແລ້ວ ເພງ ບໍ່ຄືເກົ່າ ຂອງ HEO VVK GX2 ແລະ JACK GHANA ໄດ້ຟັງກັນຫຼືຍັງ ເປັນການປະສານ

.
ໂດຍເນື້ອເພງປະມານວ່າຄວາມຮັກເຮົາເລີ່ມສັ່ນຄອນ ເລີ່ມເພ ເມື່ອມີອີກຄົນເຂົ້າມາ ເຈົ້າກໍປ່ຽນໄປ ບໍ່ມີຫຍັງຄືເກົ່າ ບອກເລີຍອົກຫັກ

.

ອີກແລ້ວ ສາມາດເຂົ້າໄປຟັງໄດ້ທີ່ Heo-vvk