ຫວານໄປເລີຍ ແບກຶ ຈັດຄໍາງາມ ໃຫ້ລູກແລະເມຍ ເດືອນແຮງຄວາມຮັກ

ຫວານໄປເລີຍ ແບກຶ ຈັດຄໍາງາມ ໃຫ້ລູກແລະເມຍ ເດືອນແຮງຄວາມຮັກ

February 8, 2023 Off By FC

ຫວານຕະຫຼອດ ແບກຶ ເນື່ອງໃນເດືອນແຮງຄວາມຮັກ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ລູກແລະເມຍ

.


ມອບຄໍາງາມໃຫ້ເລີຍຈະ ຮັບຊັບໄປເຕັມໆ ລູກໆ ແລະ ເມຍ

.

.


ດີໃຈນໍາຮັກແພງກັນຈົນເຖົ້າຈົນແກ່ເດີ້