ຄວາມຊື່ສັດມັນຄວນຈະເປັນ ພື້ນຖານສຳຄັນຫລັກໆຂອງການມີຄວາມຮັກ ຖ້າຖືກທຳລາຍລົງ ມັນຈະບໍ່ມີທາງຄືເກົ່າອີກ ແມ່ນບໍ່ ?

ຄວາມຊື່ສັດມັນຄວນຈະເປັນ ພື້ນຖານສຳຄັນຫລັກໆຂອງການມີຄວາມຮັກ ຖ້າຖືກທຳລາຍລົງ ມັນຈະບໍ່ມີທາງຄືເກົ່າອີກ ແມ່ນບໍ່ ?

February 8, 2023 Off By FC

ຄວາມຊື່ສັດໃນຄວາມສຳພັນມັນຄວນຈະເປັນ ພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນຫລັກໆຂອງການມີຄວາມຮັກ ຢ່າໃຫ້ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຕ້ອງມາຮ້ອງຂໍ ຫລື ບັງຄັບໃຫ້ຕ່າງຝ່າຍ ຕ່າງຕ້ອງມາຊື່ສັດນຳຢູ່ຕະຫລອດ

ຖ້າເຮົາຮັກກັນຫລາຍພໍ, ມັນຈະບໍ່ມີໃຜ ຢາກທຳລາຍຄວາມໄວ້ໃຈຂອງອີກຄົນລົງດອກ ແລະ ບໍ່ແມ່ນວ່າການອົດທົນຊື່ສັດຕໍ່ກັນນັ້ນ ມັນຈະສາມາດນຳໄປຫັກລ້າງເວລາທີ່ຢາກນອກໃຈກັນໄດ້ໄດ໋

ເພາະວ່າຄວາມໄວ້ໃຈນັ້ນ, ມັນເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມຮູ້ສຶກ ທີ່ໂຄດຈະລະອຽດອ່ອນ

ຖ້າຫາກມັນຖືກທຳລາຍລົງມັນຈະບໍ່ມີທາງຄືເກົ່າອີກ

ສະນັ້ນແລ້ວ, ການຮັກໃຜດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ດ້ວຍເຈດຕະນາທີ່ດີຕໍ່ເຂົາ ແລະ ບໍ່ເອົາປຽບເຂົານັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງທີ່ສວຍງາມແລ້ວສຳລັບຄວາມຮັກ

jarnwarng