ເປີດຊຸດປະຈໍາຊາດລາວ National Costume Mister Global Lao ສວມໃສ່ Jacky Phimmachak

ເປີດຊຸດປະຈໍາຊາດລາວ National Costume Mister Global Lao ສວມໃສ່ Jacky Phimmachak

February 5, 2023 Off By FC

Jacky Phimmachak is representing 🇱🇦 for The 8th Mister Global Lao National Costume

by ທອງສະຫວັນ ເຊົ່າຊຸດການສະແດງ


Makeup & Hair by Timmy Make Up

.

Anousone Phafong