ເມື່ອໄດ້ຊໍ່ດອກໄມ້ຄັ້ງແລກ ແບບນີ້ບໍ່ຊຸມເຈົ້າ ເມັ້ນບອກແນ່

ເມື່ອໄດ້ຊໍ່ດອກໄມ້ຄັ້ງແລກ ແບບນີ້ບໍ່ຊຸມເຈົ້າ ເມັ້ນບອກແນ່

February 1, 2023 Off By FC

ເມື່ອໄດ້ຊໍ່ດອກໄມ້ຄັ້ງແລກ ແບບນີ້ບໍ່ຊຸມເຈົ້າ ເມັ້ນບອກແນ່

ເມື່ອຂ້ອຍໄດ້ຊໍ່ດອກໄມ້ຄັ້ງແລກ ..

ກວດເຮືອນ

ເຮັດຫຍັງ ກໍຕ້ອງຫອບຊໍ່ດອກໄມ້ໄປນໍາ

ປະມານນີ້ບໍ່ ທຸກຄົນເປັນແນວໃດຄັ້ງແລກ