ແຊ ຕໍ່ໄດ້ບຸນ ບ້ານໃຜປູກແນ່ຕົ້ນນີ້ ປົວມະເຮັງປາກມົດລູກ, ມົດລູກອັກເສບ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຜ່າຕັດ

ແຊ ຕໍ່ໄດ້ບຸນ ບ້ານໃຜປູກແນ່ຕົ້ນນີ້ ປົວມະເຮັງປາກມົດລູກ, ມົດລູກອັກເສບ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຜ່າຕັດ

February 1, 2023 Off By FC

ແຊ່ຮຕໍ່ໄດ້ບູນ

.


ມະເຮັງປາກມົດລູກ, ມົດລູກອັກເສບ.ຫາຍດີໄດ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຜ່າຕັດ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງນອນໂຮງໜໍ

.


ປືກສາໄດ້020-95881454ໂທໄດ້….