ກັບໃຜຈັກຄົນ ຂອ້ຍກະສ້າງມາບາດກ້າວໜຶ່ງ ເຈົ້າກະສ້າງມາບາດກ້າວໜຶ່ງ ຕໍ່ໄປມີເເຕ່ສ້າງໄປນໍາກັນ ຂໍໃຫ້ເຈິະ

ກັບໃຜຈັກຄົນ ຂອ້ຍກະສ້າງມາບາດກ້າວໜຶ່ງ ເຈົ້າກະສ້າງມາບາດກ້າວໜຶ່ງ ຕໍ່ໄປມີເເຕ່ສ້າງໄປນໍາກັນ ຂໍໃຫ້ເຈິະ

January 21, 2023 Off By FC

ກັບໃຜຈັກຄົນ ຂອ້ຍກະສ້າງມາບາດກ້າວໜຶ່ງ ເຈົ້າກະສ້າງມາບາດກ້າວໜຶ່ງ ຕໍ່ໄປມີເເຕ່ສ້າງໄປນໍາກັນ

ໂພສນີ້ຄົນແຊ ເມັນສະນັ່ນ ໃຜກໍຢາກມີຮັກ ຢາກເຈິແບນນີ້ ຕ່າງຄົນຕ່າງສ້າງ ແລ້ວກໍມາສ້າງນໍາກັນ

ຂອ້ຍກະສ້າງມາບາດກ້າວໜຶ່ງ ເຈົ້າກະສ້າງມາບາດກ້າວໜຶ່ງ ຕໍ່ໄປມີເເຕ່ສ້າງໄປນໍາກັນ