ໄອເດຍດີ ແຊໄວ້ເຮັດ ສວນຜັກໜ້າໆຢູ່ບ້ານເດີ້

ໄອເດຍດີ ແຊໄວ້ເຮັດ ສວນຜັກໜ້າໆຢູ່ບ້ານເດີ້

January 21, 2023 Off By FC

ໄອເຍເຮັດສວນຄົວ ຫຼື ປູກຜັກໄວ້ກິນ ແບບບໍ່ຕ້ອງຊື້ກິນ

ສາມາກເຮັດໄດ້ງ່າຍໆຢູ່ບ້ານ ສໍາລັບຄົນທີ່ມີພື້ນທີ່ຫຼາຍແຫ່ງດີ

ຫຼື ບ້ານໃຜມີພື້ນທີ່ນ້ອຍກໍເຮັດນ້ອຍກໍໄດ້ເດີ້

ເບິ່ງເອົາແຕ່ລະແບບ

.

ຄັກທທັງນ້ນ

.

.