ມາໃໝ່ອີກແລ້ວ ບໍ່ທັນມີຄົບກະ ຈອງແບບຜ່ອນ ຜ່ອນຄົບຈຶ່ງຕົກລົງເດີ ບໍ່ວ່າກັນໃດ

ມາໃໝ່ອີກແລ້ວ ບໍ່ທັນມີຄົບກະ ຈອງແບບຜ່ອນ ຜ່ອນຄົບຈຶ່ງຕົກລົງເດີ ບໍ່ວ່າກັນໃດ

January 18, 2023 0 By FC

ມາໃໝ່ອີກແລ້ວ ໄວ້ລຸ້ນຄົບກັນ “ມີສໍ່າໃດໃຫ້ສໍ່ານັ້ນກ່ອນເປັນການຈອງໄວ້ວ່າຊັ້ນ” ຄູ່ເຈົ້າເດ

ຄວາມຄິດດີ ແຕ່ວ່າຈະຫາແບບໃດໃຫ້ໄດ້ແບບນີ້ນໍ 55

ຈາກໂພສ Lizar Bidavong

ໂພສ ບໍ່ທັນມີຄົບກະ ຈອງແບບຜ່ອນ ຜ່ອນຄົບຈຶ່ງຕົກລົງເດີ ບໍ່ວ່າກັນໃດ Jack BoRax

ຄູ່ເຈົ້າເດ ຈອງກັນໄວ້ເທົ່າໃດ

ຈາກ: Lizar Bidavong