“ອັນໃດເມຍບໍ່ມັກຜົວຈະບໍ່ເຮັດ” ເມຍມີຄວາມສຸກ ທຸກຢ່າງກາ Happy ແມ່ນບໍ່ຜົວໆທັງຫຼາຍ

“ອັນໃດເມຍບໍ່ມັກຜົວຈະບໍ່ເຮັດ” ເມຍມີຄວາມສຸກ ທຸກຢ່າງກາ Happy ແມ່ນບໍ່ຜົວໆທັງຫຼາຍ

January 18, 2023 Off By FC

ສະກົດເປັນບໍ “ອັນໃດເມຍບໍ່ມັກຜົວຈະບໍ່ເຮັດ”

ເມຍຄືຈຸດສູນກາງຂອງບ້ານ

ເມຍມີຄວາມສຸກ ທຸກຢ່າງກາ Happy

ມະນຸດເມຍ

ຈາກ: Khem Dps