ແຊເກັບໄວ້ ໄອເດຍເຮັດບ່ອນລ້າງຖ້ວຍຊິ້ງກັບໄມ້ພາເລດ

ແຊເກັບໄວ້ ໄອເດຍເຮັດບ່ອນລ້າງຖ້ວຍຊິ້ງກັບໄມ້ພາເລດ

January 16, 2023 Off By FC

ແຊເກັບໄວ້ ໄອເດຍເຮັດບ່ອນລ້າງຖ້ວຍຊິ້ງຈາກໄມ້ພາເລດ

.

ໃຜທີ່ກໍາລັງຄິດເຮັດບ່ອນໄວ້ລ້າງຖ້ວຍລ້າງຈານງາມໆ

.

.

ແຊເກັບໄວ້

.

ໄອເດຍຊິ້ງລ້າງຈານຈາກໄມ້ພາເລດ