ແມ່ນບໍ່? ເຮັດບຸນ 9 ວັດ, 20 ວັດ ລ້າງຫ້ອງນໍ້າວັດ 100 ຫ້ອງ ກໍບໍ່ໄດ້ບຸນເທົ່າ ດູແລພໍ່ແມ່ຕົນເອງ ຄົນກະຕັນຍູຍ່ອມໄດ້ດີ ສາທຸ

ແມ່ນບໍ່? ເຮັດບຸນ 9 ວັດ, 20 ວັດ ລ້າງຫ້ອງນໍ້າວັດ 100 ຫ້ອງ ກໍບໍ່ໄດ້ບຸນເທົ່າ ດູແລພໍ່ແມ່ຕົນເອງ ຄົນກະຕັນຍູຍ່ອມໄດ້ດີ ສາທຸ

January 16, 2023 Off By FC

ຫຼາຍຄົນຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນ ຄວາມເຊື່ອນີ້ ທີ່ວ່າ

ແມ່ນຊິເຮັດບຸນ 9 ວັດ 20 ວັດ ລ້າງຫ້ອງນໍ້າ 100 ຫ້ອງ ກະບໍ່ທໍ່ມ້ຽນຂີ້ພໍ່ແມ່ກອງດຽວ

ຈົ່ງດູແລພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານໃຫ້ດີ ເປັນບຸນກຸສົນຍິ່ງໃຍຫ່ຍິ່ງ ຫາອັນປຽບບໍ່ໄດ້

ຕອນເພິ່ນຍັງຢູ່ໃຫ້ດູແລທ່ານໃຫ້ດີ