ຢ່າຄິດແຕ່ງງານ ພຽງເພາະຫມູ່ຄູ່ແຕ່ງໝົດແລ້ວ ຢ່າໃຫ້ມາດຕະຖານສັງຄົມມາຕັດສິນຊີວິດຂອງເຈົ້າ ວ່າເວລາໃດ ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງງານ

ຢ່າຄິດແຕ່ງງານ ພຽງເພາະຫມູ່ຄູ່ແຕ່ງໝົດແລ້ວ ຢ່າໃຫ້ມາດຕະຖານສັງຄົມມາຕັດສິນຊີວິດຂອງເຈົ້າ ວ່າເວລາໃດ ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງງານ

January 8, 2023 Off By FC

ຢ່າຄິດແຕ່ງງານ ພຽງເພາະຫມູ່ຄູ່ແຕ່ງໝົດແລ້ວ ແຕ່ຈົ່ງຄິດແຕ່ງງານ

 

ເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າຕົວເອງພ້ອມ ແລະ ໝັ້ນໃຈໃນຄົນຮັກ ໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຮັກ ຂອງຕົວເອງ

.

ພ້ອມຈະສ້າງຄອບຄົວພ້ອມຈະດູແລຄອບຄົວ ຕັດການຫລີ້ນກີນທ່ຽວ ອອກຈາກຊິວິດ ໃຊ້ຊີວີດຢູ່ກັບຄອບຄົວໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ

ຈົ່ງຢ່າໃຫ້ມາດຕະຖານຂອງສັງຄົມມາເປັນຕົວຊີ້ວັດໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ ວ່າເວລາໃດ ທີ່ເຈົ້າຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງງານ