ແທ້ຫຼືບໍ່ ຄົນໄປອຸດົມໄຊ ມາຕອບ ເກັບຄ່າລົດເຂົ້າໄປສົ່ງຄົນຂຶ້ນລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຄັນລະ 10 ພັນ

ແທ້ຫຼືບໍ່ ຄົນໄປອຸດົມໄຊ ມາຕອບ ເກັບຄ່າລົດເຂົ້າໄປສົ່ງຄົນຂຶ້ນລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຄັນລະ 10 ພັນ

January 7, 2023 Off By FC

ເກັບຄ່າລົດເຂົ້າໄປສົ່ງຄົນຂຶ້ນລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢູ່ສະຖານເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຄັນລະ10ພັນ

ແທ້ຫຼືບໍ່ ເປັນແນວໃດ

.

ຈາກເພກ Saona Studio.ຊາວນາສະຕູດີໂອ.