5 ຂໍ້ ທີ່ເຮັດແລ້ວ ຊີວິດບໍ່ມີມື້ຕົກຕໍ່າ ອ່ານເລີຍ

5 ຂໍ້ ທີ່ເຮັດແລ້ວ ຊີວິດບໍ່ມີມື້ຕົກຕໍ່າ ອ່ານເລີຍ

January 7, 2023 Off By FC

5 ຂໍ້ ທີ່ເຮັດແລ້ວ ຊີວິດບໍ່ມີມື້ຕົກຕໍ່າ ອ່ານເລີຍ
1 ບໍ່ລືມບຸນຄຸນພໍ່ແມ່

2 ບໍ່ລັງແກ, ບໍ່ເອົາປຽບຄົນດີ
3 ບໍ່ທໍາຮ້າຍຄົນຮັກ

4 ບໍ່ຫັກຫຼັງໝູ່ຄູ່
5 ບໍ່ຄິດເນລະຄຸນ