ພ້ອມມື້ໃດຄ່ອຍແຕ່ງ ແລະ ມື້ນີ້ກໍມາຮອດ ອາວໜູໄຊ (63ປີ) ອາຄຳສີງ (74ປີ) ຍິນດີນໍາຄູ່ສົມລົດໃໝ່

ພ້ອມມື້ໃດຄ່ອຍແຕ່ງ ແລະ ມື້ນີ້ກໍມາຮອດ ອາວໜູໄຊ (63ປີ) ອາຄຳສີງ (74ປີ) ຍິນດີນໍາຄູ່ສົມລົດໃໝ່

January 7, 2023 0 By FC

ພ້ອມມື້ໃດຄ່ອຍແຕ່ງ ອາວໜູໄຊ(63ປີ) ອາຄຳສີງ(74ປີ) ຍິນດີນໍາຄູ່ສົມລົດໃໝ່

ຍິນດີນຳຄອບຄົວໃໝ່

ຄູ່ແລກແຮກໝານ ປີ2023

ອາວໜູໄຊ(63ປີ) ອາຄຳສີງ(74ປີ)