ພ້ອມມື້ໃດຄ່ອຍແຕ່ງ ແລະ ມື້ນີ້ກໍມາຮອດ ອາວໜູໄຊ (63ປີ) ອາຄຳສີງ (74ປີ) ຍິນດີນໍາຄູ່ສົມລົດໃໝ່

ພ້ອມມື້ໃດຄ່ອຍແຕ່ງ ແລະ ມື້ນີ້ກໍມາຮອດ ອາວໜູໄຊ (63ປີ) ອາຄຳສີງ (74ປີ) ຍິນດີນໍາຄູ່ສົມລົດໃໝ່

January 7, 2023 Off By FC

ພ້ອມມື້ໃດຄ່ອຍແຕ່ງ ອາວໜູໄຊ(63ປີ) ອາຄຳສີງ(74ປີ) ຍິນດີນໍາຄູ່ສົມລົດໃໝ່

ຍິນດີນຳຄອບຄົວໃໝ່

ຄູ່ແລກແຮກໝານ ປີ2023

ອາວໜູໄຊ(63ປີ) ອາຄຳສີງ(74ປີ)