ຄໍາເວົ້າເຊື່ອໄດ້ພຽງ 20 ແຕ່ການກະທໍາ 80% ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກໄປທັງຊີວິດ “ສາມີ ພັນລະຍາ ບໍ່ແມ່ນພີ່ນ້ອງ ແຕ່ຄືຄູ່ຊີວິດ”

ຄໍາເວົ້າເຊື່ອໄດ້ພຽງ 20 ແຕ່ການກະທໍາ 80% ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກໄປທັງຊີວິດ “ສາມີ ພັນລະຍາ ບໍ່ແມ່ນພີ່ນ້ອງ ແຕ່ຄືຄູ່ຊີວິດ”

January 6, 2023 Off By FC

ຄູ່ຮັກຍຸກໃໝ່ ຕ້ອງແບບນີ້ ເຈົ້າ $100 ຂ້ອຍ $100 ແບບທີ່ເຮົາຫາ ສ້າງ ເກັບນໍາກັນໄດ້
ເພື່ອອານາຄົດຂອງເຮົາ

ຄູ່ຮັກໄວລຸ້ນຍຸກໃໝ່ ແບບນີ້ແລ້ວເດີ້ສະໄໝນີ້ ວຽກງານ, ເສັ້ນທາງຫາເງິນມີຫຼາຍ ຂໍພຽງ ດຸໝັ້ນອົດທົນ ແລະ ສູ້ໄປນໍາກັນ

ຕອນເປັນແຟນກັນ ຍັງໂສດ ໃຜກຊມີບ່າວ ມີສາວເຂົ້າຫາຫຼາຍ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ເມື່ອເຮົາກາຍເປັນສາມີພັນຍາກັນ ກໍເລີກ ແລະ ຍຸດ ເປັນຄວາມສຸກໃຫ້ກັນແລະກັນ
ເຖິງຄໍາເວົ້າຈະເຊື່ອໄດ້ພຽງ 20 ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງ ແລະ ການກະທໍາ 80% ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກໄປທັງຊີວິດ

.

ສາມີ ພັນລະຍາ ບໍ່ແມ່ນພີ່ນ້ອງ ແຕ່ຄືຄູ່ຄອງຄູ່ຊີວິດ
ພະຍາຍາມຮັກສາຄົນທີ່ ພະຍາຍາມເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອເຮົາ

.