ດີທັນຕາເຫັນ..!! ສູດຢາດີລົງຂາວຄັນ, ມີກິ່ນເໝັນ ຕົ້ມດື່ມ 3 ມື້ ອາການດີຂຶ້ນ

ດີທັນຕາເຫັນ..!! ສູດຢາດີລົງຂາວຄັນ, ມີກິ່ນເໝັນ ຕົ້ມດື່ມ 3 ມື້ ອາການດີຂຶ້ນ

January 6, 2023 Off By FC

ໃນຍຸກນີ້ຜູ້ຍິງສ່ວນຫລາຍມັກເຈີບັນຫາພະຍາດລົງຂາວ ເຮັດໃຫ້ທໍລະມານຕົວເອງ (ຂຶ້ນກັບຮ້າຍແຮງຫລືບໍ່ຮ້າຍແຮງ) ແລະ ພະຍາດລົງ

ຂາວນີ້ກໍ່ເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນເຫມັນ, ຄັນ, ບາງຄັ້ງຄັນແຮງເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຮູ້ຊິຢູ່. ສ່ວນໂລກຫນອງໃນນີ້ບາງຄົນກໍ່ເວັ້ນບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເຖິງເວລາຈໍາເປັນ ແລ້ວ ກໍ່ລອງໃຊ້ສູດນີ້ລອງເບີ່ງ

.

ໃນສູດນີ້ໃຫ້ທ່ານໄປຫາກົກຫມາກນັດຫນາມ ພັນພື້ນບາ້ນເພາະມັນເປັນຢາດີລົງຂາວຄັນ ແລະ ໂລກຫນອງໃນ, ວິທີໃຊ້ ແມ່ນໃຫ້ເອົານໍ້າຫມາກນັດນອ້ຍ 1 ໜໍ່ ແລະ ຮາກຫຍ້າຄາ 1 ກໍາມື.

.

ຕົ້ມກີນດີແລ, ໃສ່ນໍ້າຫນື່ງລີດຕົ້ມຫມົດ 15 ນາທີ ແລ້ວປົງປະໃວ້ໃຫ້ອຸ່ນໆແລ້ວຕອງກິນຕາງນໍ້າເລີຍ ຕົ້ມກິນຕໍ່ເນື່ອງປະມານສອງສາມວັນ ຈະຮູ້ວ່າອາການດີຂຶ້ນ ແຕ່ຫ້າມຄົນອື່ນກີນນໍາ, ຂະລໍາເຄື່ອງດອງໄກ່, ເຫລົ້າ, ເບຍ, ຫອຍ, ຫົວສີໃຄ