RIP ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານເຮືອນແພ ເມືອງຟ້າ ຄົນຮັກແພງຕ່າງໂພສເສົ້າ

RIP ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານເຮືອນແພ ເມືອງຟ້າ ຄົນຮັກແພງຕ່າງໂພສເສົ້າ

January 3, 2023 Off By FC

RIP ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານເຮືອນແພ ເມືອງຟ້າ ຄົນຮັກແພງຕ່າງໂພສເສົ້າ

ສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ເກິດອຸປະຕິເຫດລົດ ແລນໂລເວີ້ປີ້ນ ຕອນນີ້ແມ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

.

ໝູ່ເພື່ອນພີ່ນ້ອງໄດ້ໂພດ ຮ່ວມໄວ້ອາໄລ

.

ເສຍໃຈນໍາເດີ້