“16 ປີຜ່ານໄປ ພາແຟນມາໄຫວ້ພະທາດຫຼວງບ່ອນເກົ່າ” ຮັກກັນຕະຫຼອດໄປ ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດໄດ້ບໍ່ ແຕ່ຈະຮັກ ຈັບມືກັນຈົນມື້ສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ

“16 ປີຜ່ານໄປ ພາແຟນມາໄຫວ້ພະທາດຫຼວງບ່ອນເກົ່າ” ຮັກກັນຕະຫຼອດໄປ ບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດໄດ້ບໍ່ ແຕ່ຈະຮັກ ຈັບມືກັນຈົນມື້ສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ

January 2, 2023 Off By FC

ໂພສຫວານ “16 ປີຜ່ານໄປ ພາແຟນມາໄຫວ້ພະທາດຫຼວງບ່ອນເກົ່າ” ຮັກກັນຕະຫຼອດໄປ ບ່ໍຮູ້ຈະເຮັດໄດ້ບໍ່ແຕ່ຈະຮັກ ຈັບມືກັນໄປຈົນມື້ສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ

.

Fluke Jira ໂພສ “ມີຄົນບອກໃຫ້ຮັກກັນຕະຫຼອດໄປ ບ່ໍຮູ້ຈະເຮັດໄດ້ບ່ໍ ຮູ້ແຕ່ວ່າ ຈະຮັກກັນໄປເລື່ອຍໆ ຈັບມືກັນໄປຈົນມື້ສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ

.

ຟຸກແອບເປີ້ນ flukeapple flukeapple16years
16 ປີຜ່ານໄປກໍ່ພາແຟນມາໄຫວ້ພະທາດຫຼວງບ່ອນເກົ່າ Fluke Jira

ຈາກ Fluke Jira