ດ່ວນ! ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະກາດລາອອກຈາກການເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ດ່ວນ! ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະກາດລາອອກຈາກການເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

December 30, 2022 0 By FC

ດ່ວນ! ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະກາດລາອອກຈາກການເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ເພື່ອເຂົ້າຮັບບໍານານ.

ດ່ວນ! ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະກາດລາອອກຈາກການເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ເພື່ອເຂົ້າຮັບບໍານານ.

ດ່ວນ! ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະກາດລາອອກຈາກການເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ເພື່ອເຂົ້າຮັບບໍານານ.