ຖ້າເຈົ້າຈັບໄດ້ຄາໜັງຄາເຂົາ ວ່າຜົວໄປນອນກັບສາວນ້ອຍ ເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ ? ແບບນີ້ບໍ່

ຖ້າເຈົ້າຈັບໄດ້ຄາໜັງຄາເຂົາ ວ່າຜົວໄປນອນກັບສາວນ້ອຍ ເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ ? ແບບນີ້ບໍ່

December 28, 2022 Off By FC

ເປັນເມຍຈົ່ງເປັນຄືໝໍ້ໜື້ງ ໃຫ້ຄິດເສຍວ່າຜົວຄືອ່າງນ້ຳປະປາ.ທີ່ຄອຍຖ່າຍເທນ້ຳລົງໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ໃຊ້.ໄດ້ບໍລິໂຟກຢູ່ຕາມເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ເລື່ອງແບບນີ້ບໍ່ຄວນຈະໃຊ້ອາລົມໃສ່ກັນ.ໃຊ້ເຫດຜົນ.ໃຊ້ຜົນໃສ່ກັນໜ້າຈະດີກ່ວາໃຊ້ອາລົມ

.

ຖ້າເປັນເຈົ້າຈະເຮັດແນວໃດ ?
ຜົວໄປຢູ່ນຳ ສ າ ວ ນ້ ອຍ ເມຍໄປຈັບໄດ້ຄາຫ້ອງ

.

ອີຕົນເດນາງເອືອຍເມີດຄຳສິເວົາຄົນຜູຈົບຜູງາມເປັນຫຍັງຄື້ຫ້າຜົົວເອງບໍ່ເປັນເສຍອະນາຄົດງ່າຍໆ
ຊາດຊົວມືງເອີຍຟາກແຊ້ແນ່ເດີຄັນໃພເຫັນ