ໃນທີ່ສຸດ! ປີ້ງໄກ່ໂຕ 500.000 ກີບ ທີ່ບຸນກິນຈຽງ (ໜໍ່ເປ້ເຈົາ) ແຂວງຊຽງຂວາງ ຕາມນີ້

ໃນທີ່ສຸດ! ປີ້ງໄກ່ໂຕ 500.000 ກີບ ທີ່ບຸນກິນຈຽງ (ໜໍ່ເປ້ເຈົາ) ແຂວງຊຽງຂວາງ ຕາມນີ້

December 28, 2022 Off By FC

ຈາກປະເດັນນີ້ ບອກກ່ອນວ່າ ກ່ອນກິນຕ້ອງຮູ້ລາຄາກ່ອນນະ ໄກ່ໂຕໜຶ່ງ 500.000 ກີບ ອາຫານຢູ່ບຸນກິນຈຽງ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.
ໄຫວບໍ່! ໄກ່ໂຕໜຶ່ງ 500.000 ກີບ ອາຫານຢູ່ບຸນກິນຈຽງ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.

.

ໃນງານບຸນກິນຈຽງ (ນໍ່ເປ້ເຈົາ) ຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ມີຄົນມາໂພສ ວີດີໂອ ລາຄາອາຫານທີ່ເຫັນແລ້ວຕ້ອງຕົກໃຈ.
ເພາະວ່າ ໄກ່ ໂຕລະຫ້າແສນກີບ, ປາ ໂຕລະສອງແສນກີບ ແລະ ລາຄາອື່ນໆ ທີ່ສູງກວ່າລາຄາທົ່ວໄປ.

ມີໃຜໄປຮ່ວມບູນກິນຈຽງ ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແນ່? ລາຄາອາຫານບ່ອນອື່ນເດ ເປັນແນວໃດ.

ຫຼ້າສຸດ ສຸດທ້າຍເກມ ປີ້ງໄກ່ໂຕ 500.000 ກີບ ທີ່ບຸນກິນຈຽງ (ໜໍ່ເປ້ເຈົາ) ແຂວງຊຽງຂວາງ