ແນວໃດ ປ່ຽນກິນຫຍັງດີ ເບຍຂຶ້ນລາຄາອີກແລ້ວ ເອົາສູ້ໆສາຍແຂງ

ແນວໃດ ປ່ຽນກິນຫຍັງດີ ເບຍຂຶ້ນລາຄາອີກແລ້ວ ເອົາສູ້ໆສາຍແຂງ

November 1, 2022 Off By FC

ດ່ວນ….. ແຈ້ງສາຍເມົາ


ບໍລິສັດເບຍລາວ ແຈ້ງປັບລາຄາຜະລິດຕະພັນເບຍລາວ ແລະ ເຄື່ອງດືມບາງຊະນິດ ເລີ່ມປະຕິບັດມື້ນີ້ເດີ

ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປັບເພີ່ມລາຄາການຜະລິດ ແລະ ພາວະການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບຢ່າງໄວຖ້າທຽບໃສ່ບັນດາເງິນສະກຸນອື້ນໆ

.

ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນປັບລາຄາຢູ່ກ້ອງໂພສ