ກ່ອນກິນຕ້ອງຮູ້ລາຄາກ່ອນນະ ໄກ່ໂຕໜຶ່ງ 500.000 ກີບ ຢູ່ບຸນກິນຈຽງ ເຊັກບິນໄປລວມໆ 7 ລ້ານ ຢາກເກີນຫັນນະດ້ອກເຕີ້

ກ່ອນກິນຕ້ອງຮູ້ລາຄາກ່ອນນະ ໄກ່ໂຕໜຶ່ງ 500.000 ກີບ ຢູ່ບຸນກິນຈຽງ ເຊັກບິນໄປລວມໆ 7 ລ້ານ ຢາກເກີນຫັນນະດ້ອກເຕີ້

December 26, 2022 Off By FC

ບອກກ່ອນວ່າ ກ່ອນກິນຕ້ອງຮູ້ລາຄາກ່ອນນະ ໄກ່ໂຕໜຶ່ງ 500.000 ກີບ ອາຫານຢູ່ບຸນກິນຈຽງ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.
ໄຫວບໍ່! ໄກ່ໂຕໜຶ່ງ 500.000 ກີບ ອາຫານຢູ່ບຸນກິນຈຽງ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.

.

ໃນງານບຸນກິນຈຽງ (ນໍ່ເປ້ເຈົາ) ຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ມີຄົນມາໂພສ ວີດີໂອ ລາຄາອາຫານທີ່ເຫັນແລ້ວຕ້ອງຕົກໃຈ.
ເພາະວ່າ ໄກ່ ໂຕລະຫ້າແສນກີບ, ປາ ໂຕລະສອງແສນກີບ ແລະ ລາຄາອື່ນໆ ທີ່ສູງກວ່າລາຄາທົ່ວໄປ.

ມີໃຜໄປຮ່ວມບູນກິນຈຽງ ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແນ່? ລາຄາອາຫານບ່ອນອື່ນເດ ເປັນແນວໃດ.