ເຕືືອນໄພ ເປັນອຸທະຫອນ! ໃຜມີງົວ ຢ່າເອົາຍອດມັນຕົ້ນອອ່ນໃຫ້ກິນເດັດຂາດ

ເຕືືອນໄພ ເປັນອຸທະຫອນ! ໃຜມີງົວ ຢ່າເອົາຍອດມັນຕົ້ນອອ່ນໃຫ້ກິນເດັດຂາດ

December 26, 2022 Off By FC

ເປັນອຸທະຫອນເກີດເຫດສະຫຼົດງົວກີນຍອດມັນຕົ້ນ

ລ່າສຸດທ້ອງຂື້ນຕາຍ3ໂຕແລ້ວ

ນັກຂ່າວຊ່ອງວັນລາຍງານ

ເຕືອນໄພໃຜມີງົວຢ່າເອົາຍອດມັນຕົ້ນອອ່ນໃຫ້ກິນເດັດຂາດ

.

ອ໋ອມແອ໋ມ ຂາຍເຄື່ອງຖືກ.