ເມືອໝູ່ເປັນໜີ້ເຮົາ ແລ້ວໄດ້ບັດດອງ ກະເລີຍຂຽນໃສ່ຊອງແບບນີ້ “ຫັກໜີ້ເລີຍເດີ້”

ເມືອໝູ່ເປັນໜີ້ເຮົາ ແລ້ວໄດ້ບັດດອງ ກະເລີຍຂຽນໃສ່ຊອງແບບນີ້ “ຫັກໜີ້ເລີຍເດີ້”

December 24, 2022 Off By FC

ແບບນີ້ເລີຍທຸກຄົນ ເມືອເຮົາເປັນໜີ້ໝູ່ ແລ້ວງານແຕ່ງເຮົາເອົາຊອງໄປໃຫ້ໝູ່

.

ໝູ່ກະບອກວ່າ ຫັກຄ່າໜີ້ເລີຍເລີຍ ..!!

.

ຫຼື ໝູ່ເປັນໜີ້ເຮົາ ເຮົາກະບອກ ຫັກຄ່າໜີ້ເລີຍເລີຍ ..!! ຄືກັນ 55 ແບບນີ້ອາດມີຢູ່ຈິງເດີ້