ຮັກສາໄວ້ດີໆມີແບບນີ້ “ຄຳວ່າສ່ຽວກັນ ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ກັບໃຜກະໄດ້” ຍາມມັນຈຳເປັນບອກໂອນ ເຮົາໂອນ ບໍ່ມີບ້ຽວ ຄວາມໄວ້ໃຈກັນ

ຮັກສາໄວ້ດີໆມີແບບນີ້ “ຄຳວ່າສ່ຽວກັນ ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ກັບໃຜກະໄດ້” ຍາມມັນຈຳເປັນບອກໂອນ ເຮົາໂອນ ບໍ່ມີບ້ຽວ ຄວາມໄວ້ໃຈກັນ

December 23, 2022 Off By FC

ຄຳວ່າສ່ຽວກັນ ມັນບໍ່ແມ່ນໃຊ້ກັບໃຜກະໄດ້ ຍາມມັນຈຳເປັນມັນບອກໂອນ ເຮົາໂອນພາຍໃນ1 ນາທີ

ຕື່ນມາເຮົາຍັງບໍ່ຕື່ນມັນໂອນມາໃຊ້ໂລດ

ຄວາມໄວເນື້ອເຊື້ອໃຈກັນກະສຳຄັນສຸດສຳລັບຄຳວ່າສ່ຽວ

ມີສ່ຽວໜ່ອຍ ແຕ່ຂໍມີສ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຈົບຂ່າວ NamFon Keobounhieng

ຈາກ: OHo Skins Care ເພດ ເຈ້ຕາດຳເຈົ້າຂອງແບຮນ