9 ຂໍ້ຄິດທີ່ທຸກຄົນເຮັດແລ້ວ ຊີວິດຈະດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ໜຸ່ມວິນກ່າວໄວ້

9 ຂໍ້ຄິດທີ່ທຸກຄົນເຮັດແລ້ວ ຊີວິດຈະດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ໜຸ່ມວິນກ່າວໄວ້

December 22, 2022 Off By FC

9 ຂໍ້ຄິດທີ່ທຸດຄົນເຮັດແລ້ວ ຊີວິດຈະດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ໜຸ່ມວິນກ່າວໄວ້
1 ຢ່າເອົາໂຕເອງໄປປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນ
2 ຢ່າຄາດຫວັງຫຼາຍຈົນເກີນໄປ


3 ຊັດເຈນກັບຄວາມຮູ້ສຶກຕົນເອງ ຈະເຮັດຫຍັງ ຕັດສິນໃຈໃຫ້ແນ່ວແນ່ ແລ້ວລົງມື້ເຮັດ
4 ຫຼຸດການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກໃຫ້ໝົດ ເນັ້ນແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ໃຊ້ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດ
5 ເບິ່ງເລື່ອງການຈາກລາໃຫ້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ເພາະມື້ໃດມື້ໜຶ່ງເຮົາເອງກໍຕ້ອງຈາກໄປຄືກັນ


6 ຮັກຄົນທີ່ເຂົາຮັກເຮົາ ຄົນທີ່ບໍ່ຮັກ ຄົນບໍ່ຮັກ ຢ່າໄປລັ້ງເຂົາໄວ້ ພະຍາຍາມສໍ່າໃດເຂົາກະບໍ່ຮັກ
7 ມີຄວາມສຸກ ໃຫ້ຄວາມສຸກກັບໂຕເອງຫຼາຍໆ
8 ຢາກເຮັດຫຍັງເຮັດເລີຍ ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈະຈາກໄປມື້ໃດ


9 ຊີວິດຄົນເຮົາເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໄດ້ສະເໝີ ຄືດັ່ງດວງຕາເວັນທີ່ຂຶ້ນໃໝ່ທຸກເຊົ້າ
ຈາກ: Win Willian