ອ່ານເລີຍ ຂ່າວດີຂອງຄົນເກີດທັງ 12 ລາສີ ສົ່ງທ້າຍປີ 2022

ອ່ານເລີຍ ຂ່າວດີຂອງຄົນເກີດທັງ 12 ລາສີ ສົ່ງທ້າຍປີ 2022

December 20, 2022 0 By FC

ສາຍມູມາອີກແລ້ວ ຕາມໂຫລາສາດທໍານາຍໄວ້ ຈາກ EFM station ທີ່ທໍານາຍໄວ້ວ່າ ຂ່າວດີຂອງຄົນເກີດທັງ 12 ລາສີ ສົ່ງທ້າຍປີ 2022 ມີຕາມນີ້

ຄົນທີ່ເກີດ ລາສີ ເມກ, ລາສີມິນ ແລະ ລາສີ ພິຈິກ ຂອງທີ່ເຄີຍເສຍໄປມີເກນຈະໄດ້ຄືນ, ການງານດີຂຶ້ນ ເລື່ອນຕໍາແໜ່ງ

.

ຄົນທີ່ເກີດລາສີ ພຶດສົກ, ລາສີຕຸນ ແລະ ລາສີ ເມຖຸນ ຫຍິບຈັບຫຍັງຈະເປັນເງິນເປັນຄໍາ, ມີຊ່ອງທາງສ້າງລາຍໄດ້ໃໝ່ເຂົ້າມາ

ຄົນທີ່ເກີດລາສີ ທະນູ, ລາສີກໍລະກົດ, ລາສີກັນ ແລະ ລາສີ ກຸມ ຊາຕາຊີວິດເລື່ອງຕ່າງໆ ເຂົ້າທີ່ ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຊີວິດປາຍປີຈະມີແຕ່ຄວາມສຸກ ລຽບງ່າຍ ບໍ່ມີທຸກ

.

ຄົນທີ່ເກີດລາສີ ມັງກອນ, ລາສີສິງ ຄົນສະນິດຈະນໍາໂຊກລາບມາໃຫ້ ທັງເລື່ອງເງິນ ແລະ ຄວາມຮັກ

ສາທຸແຊບອກບຸນຕໍ່ໆກັນ