ມາແລ້ວເພງໃໝ່ “ຈະກັບໄປເປັນເສືອ” T’Jame Uno Ft. Gx2 x Jack Salavan

ມາແລ້ວເພງໃໝ່ “ຈະກັບໄປເປັນເສືອ” T’Jame Uno Ft. Gx2 x Jack Salavan

December 15, 2022 Off By FC

ຈະກັບໄປເປັນເສືອ ເພາະວ່າຂ້ອຍເບື່ອລົດຊາດ ກັບການຕ້ອງເປັນຄົນດີ ແລ້ວຕ້ອງມານັ່ງຊໍ້າຊາກ

ຟັງເລີຍເພງໃໝ່ ຂອງ T’Jame Uno Ft. Gx2 x Jack Salavan ຊື່ເພງ
“ຈະກັບໄປເປັນເສືອ”

ເນື້ອຫາປະມານວ່າ ຮັກເຈົ້າຄົນດຽວ ແຕ່ເຈົ້າມີຫຼາຍຄົນ ຖ້າຕ້ອງໄດ້ເປັນ 2 ສໍາຮອງ ຂ້ອຍກໍຈະກັບໄປເປັນເສືອອີກຄືກັນ ເບື່ອກັບການເປັນຄົດີ ທີ່ຕ້ອງມາເສຍໃຈແບບນີ້
ຟັງໄດ້ເລີຍ ທີ່ T’JAME UNO

.

“ຈະກັບໄປເປັນເສືອ”