ແຊໄວ້ເລີຍ ວິທີລຶບໝູ່ເທື່ອລະຫຼາຍໆຄົນ ຢູ່ Facebook ຕາມນີ້

ແຊໄວ້ເລີຍ ວິທີລຶບໝູ່ເທື່ອລະຫຼາຍໆຄົນ ຢູ່ Facebook ຕາມນີ້

December 14, 2022 Off By FC

ແຊໄວ້ເລີຍ ວິທີລຶບໝູ່ເທື່ອລະຫຼາຍໆຄົນ ຢູ່ Facebook ຕາມນີ້ ແບບຈະລົບໝູ່ອອກຈາກເຟດ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມານັ່ງລົບເທື່ອລະຄົນແລ້ວ
ເອົາວິທີນີ້ໄປລອງເຮັດເບິ່ງ
ລົບໄດ້ເທື່ອລະຫຼາຍໆຄົນ ຄັກສຸດ
ຕາມນີ້ລະ
1 ເຂົ້າໄປທີ່ໝູ່ ແລະເບິ່ງ ເພື່ອນທັງໝົດ

2 ຈັດການ

3 ໂຕ້ຕອບດ້ວຍນ້ອຍທີ່ສຸດ

4 ເລືອກຫຼາຍຄົນ

5 ເລືອກລາຍຊື່

6 ກົດເລີກເປັນໝູ່

7 ຢືນຢັນເລີກເປັນໝູ່

ແບບນີ້ລອງເລີຍທຸກຄົນ ແຊໃຫ້ໝູ່ຮູ້ນໍາ