20 ລ້ານ 3 ເດືອນ ອົດຊື້ເຫຼົ້າຊື້ເບຍ ອົດໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວປະຢັດໃຊ້ ປະຢັດຈ່າຍ ລອງອົດດຸໄດ້ເທົ່າໃດຊຸມເຈົ້າ

20 ລ້ານ 3 ເດືອນ ອົດຊື້ເຫຼົ້າຊື້ເບຍ ອົດໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວປະຢັດໃຊ້ ປະຢັດຈ່າຍ ລອງອົດດຸໄດ້ເທົ່າໃດຊຸມເຈົ້າ

December 12, 2022 Off By FC

ຕ້ອງລອງປະຢັດແລ້ວແນວນິ ຈາກໂພສ ເປິ້ນ ແອັບເປິ້ນ ລູກຊາຍໂທນ

.


ໂພສວ່າ 20ລ້ານ 3ເດືອນ ອົດຊື້ເຫຼົ້າຊື້ເບຍ ອົດໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວປະຢັດໃຊ້ ປະຢັດຈ່າຍ


ເຮັດວຽກໄດ້ເງິນເດືອນເທົ່າໃດນໍ້ ຖ້າອົດແລ້ວມີແບບນີ້ກໍດີເນາະທຸກຄົນ ລອງອົດເບິ່ວດຸວ່າ 3 ເດືອນ ຫຼຸດແບບນີ້ ແລ້ວຈະມີເງິນເກັບເທົ່າໃດ

.


ຮູບພາບຈາກ: ເປິ້ນ ແອັບເປິ້ນ ລູກຊາຍໂທນ