Tag: LGBTQ

10th May 2022 0

“ຄຳວ່າ LGBTQ ມັນຍາກທີ່ສັງຄົມຊິເຂົ້າໃຈ ແຕ່ກະສູ້ນຳກັນມາພິສູດທຸກຢ່າງຈົນພໍ່ແມ່ທັງສອງຍອມຮັບ” ຊ່ວຍກັນສ້າງຈົນມີມື້ນີ້

By Admin

ເຈົ້າຂອງເຟສ ແກ່ນຕ້າ ກິຕິຍະວົງສາ ໂພສ 15.11.21-07.5.22 (ລວມໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງ5ເດືອນກວ່າໆ) . . ສະຕໍລີ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍເລົ່າ ເບື້ອງຫຼັງຂອງຄວາມສຳເລັດ ເກີດມາຊາດນີ້ຮູ້ສຶກວ່າເຮົາສອງຄົນ ສຸກຂະວົງ ບົວແກ້ວ ເປັນຄົນທີ່ເກີດມາໂຊກດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດ . . ເຮົາສອງຄົນເກີດມາໃນຄອບຄົວທີ່ມີທັງພໍ່ແລະແມ່ ເກີດມາໃນຄອບຄົວທີ່ມີອ້າຍເອື້ອຍ ມີນ້ອງສາວມີນ້ອງຊາຍ ທີ່ຍອບຮັບເຮົາທັງສອງ…