Tag: Kobe Bryant

27th January 2020 0

R.I.P ໂກບີ ໄບຣອັນທ໌ (Kobe Bryant) ອະດີດດາລາບານບ້ວງອາເມລິກາ

By Admin

ໂກບີ ໄບຣອັນທ໌ Kobe Bryant ອະດີດດາລາບານບ້ວງອາເມລິກາເສຍຊີວິດໃນອຸປະຕິເຫດຍົນຕົກ ວັນທີ 26 ມັງກອນນີ້, ໂກບີ ໄບຣອັນທ໌ ອະດີດດາລາບານບ້ວງອາເມລິກາ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນອຸປະຕິເຫດຍົນເຮລີກົບເຕຕົກທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຄາລາລບາຊັສ ທາງພາກໃຕ້ລັດກາລີໂຟເນຍ, ໂກບີ ໄບຣອັນທ໌  ລວມອາຍຸໄດ້ 41 ປີ. ອຸປະຕິເຫດດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາປະມານ 10…