Tag: DJ Soda

4th December 2019 0

ດີເຈໂຊດາ DJ Soda ສາວເກົາຫຼີ ເດີນທາງມາລາວ ເອົາໃຈໜຸ່ມໆໄປເຕັມໆ

By Admin

ດີເຈດັງຈາກເກົາຫຼີ ສາວ ໂຊດາ ທີ່ນັບວ່າເປັນຂວັນໃຈໜຸ່ມໆທົ່ວໂລກ ລວມທັງລາວເຮົາ ທີ່ 4 ປີກ່ອນ ສາວໂຊດາກໍໄດ້ເດີນທາງມາລາວເປັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງເພິ່ນ . ແລະ 4 ປີຜ່ານໄປ ໄວປານຂຽນເອົາ ສາວ ໂຊດາ ກໍໄດ້ເດີນທາງມາລາວອີກຄັ້ງ ພ້ອມທັງນຸ່ງຊຸດເປັນສາວລາວອີກແລ້ວ ງາມໜ້າຮັກຂະໜາດ .…