Tag: Diversity Voyage

17th February 2020 0

ໂສມໜ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Diversity Voyage ຮ່ວມກັບນັກສຶກສາຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ດີໃຈນໍາເດີ້

By Admin

ດີໃຈນໍາເດີ້ ຈາກຜູ້ສະໝັກທັງຫມົດ 136 ຄົນ ໄດ້ 12 ນ້ອງ ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ຈາກຄະນະກໍາມະການຄັດເລືອກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Diversity Voyage ຮ່ວມກັບນັກສຶກສາ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ Global citizenship, ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ…