Tag: Chris Hemsworth

8th January 2020 0

Chris Hemsworth ທໍ ເທບພະເຈົ້າສາຍຟ້າ ບໍລິຈາກເງິນຊ່ວຍໄຟໄໝ້ປ່າທີ່ປະເທດ Australia

By Admin

ຄຣິດ ເຮມເວີສ Chris Hemsworth ນກສະແດງສຸດຫຼໍ່ທີ່ຄໍລະຄອນບູແອັກຊັນຄຸ້ນເຄີຍກັນດີກໍຄື ທໍ ເທບພະເຈົ້າສາຍຟ້າ ເຮົານິເອງ ທີ່ຄວັກເງິນສ່ວນໂຕຈໍານວນ 30 ລ້ານບາດ (ເປັນເງິນກີບທໍ່ໃດຄູນເອົາເອງເລີຍເດີ້ 555 ) ເພື່ອຊ່ວຍວິກິດເຫດໄຟໄໝ້ປາທີ່ປະເທດອ໊ອສເຕເລຍ. . ຖືວ່າເປັນເຫດການທີ່ສູນເສຍຄັ້ງຍິ່ງໃຫ່ຍ ແລະ ຫຼາຍຊີວິດຕ້ອງຈົບລົງໄປຢ່າງບໍ່ມີໃຜປາດຖະໜາກັບເຫດການໄຟໄໝ້ປ່າທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງອາກາດທີ່ນັບມື້ກໍແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຟູງສັດ…