Tag: 7 ສ ທີ່​ຜູ້​ຍິງ​ຄວນ​ມີ

22nd December 2020 0

7 ສ ທີ່​ຜູ້​ຍິງ​ຄວນ​ມີ ຕາມ​ນີ້​ເລີຍ

By Admin

7 ສ ທີ່​ຜູ້​ຍິງ​ຄວນ​ມີ ຕາມ​ນີ້​ເລີຍ 1 ສະ​ໝອງ 2 ສອງ​ມື 3 ສອງ​ຂາ 4 ສວຍ​ງາມ​ໃນ​ແບບ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ 5 ສະ​ຕິ​ມີ​ຕ​ະຫຼອດ 6 ສະ​ຕັງ​ຢ່າ​ໃຫ້​ຂາດ (ເງິນ​ທີ່​ຫາ​ໄດ້​ເອງ ແລະ ເກັບ​ໄວ້) 7…