Tag: 6 ປະໂຫຍກຫ້າມເວົ້າ

25th November 2019 0

ຄູ່ຮັກຄວນຮູ້!! 6 ປະໂຫຍກຢ່າເຜີເວົ້າເດັດຂາດ ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກສັ່ນຄອນໄດ້

By Admin

ຂຶ້ນຊື່ວ່າເປັນຄອບຄົວຜົວເມຍກັນແລ້ວ ຫຼື ເປັນແຟນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງດອງກັນກໍ່ດີ ກໍ່ມັກຈະພົບບັນຫາຕ່າງໆ ເຊິ່ງປຽບເໝືອນບັນທັດວັດຄວາມອົດທົນລະຫວ່າງຄົນສອງຄົນ ເມື່ອມາຢູ່ຮ່ວມກັນ. ສະນັ້ນ, ຄົນສອງຄົນເມື່ອມາຢູ່ຮ່ວມກັນແລ້ວ ຕ້ອງລະມັດລະວັງເລື່ອງຄຳເວົ້າ ເນື່ອງຈາກມັນອາດມີຜົນສະທ້ອນທີ່ຊັບຊ້ອນດ້ານອາລົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງອີກຝ່າຍໄດ້. ສຳລັບມື້ນີ້, ແອັດມິນ ກໍ່ມີ 6 ເລື່ອງອັນຕະລາຍທີ່ຄູ່ຜົວເມຍບໍ່ຄວນເວົ້າເດັດຂາດ ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບຄົນຮັກຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຜູ້ເປັນເມຍຜົວກັນແລ້ວຕ້ອງຈຳ…