Tag: 3 ມື້

8th February 2021 0

ອ່ານ​ໃຫ້​ຈົບ ຮີບໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ຄຸ້ມ ເຮັດ​ມື້​ນີ້​ໃຫ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ ຄົນເຮົາມີພຽງ 3 ມື້ເທົ່ານັ້ນ

By Admin

ຮີບໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ຄຸ້ມ ຄົນເຮົາມີພຽງ 3 ມື້ເທົ່ານັ້ນ ຄື 1 ມື້ວານຄືອາດີດຍ້ອນກັບໄປບໍ່ໄດ້ 2 ມື້ນີ້ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ 3 ມື້ອື່ນທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນແນ່ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ແລ້ວກໍເປັນໄດ້ ແຫຼະນີ້ຄື 3 ມື້ທີ່ເຮົາມີ ຈົງເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດຍ້ອນເວລາກັບໄປຫາມື້ວານ ຫຼື ລ່ວງເວລາໄປມື້ອື່ນ…