Tag: 28 ເມສາ ບໍ່ພົບອີກ

28th April 2020 0

ດີໃຈ! 16 ມື້ແລ້ວ ລາວບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ ຊົມເຊິີຍທຸກຄົນທີ່ຊ່ວຍກັນປະຕິບັດຄຳສັ່ງ 06 ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

By Admin

ສປປ ລາວ ບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ 16 ມື້ຕິດຕໍ່ກັນ ເຮັດໃນຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມ 19 ຄົນ ແລະ ປິ່ນປົວຫາຍດີ ແລະ ໄດ້ອອກໂຮງໝໍແລ້ວ 07 ຄົນ ແລະ ຍັງເຫຼືອ 12 ຄົນ ທີ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ປິ່ນປົວຕາມອາການຢ່າງໃກ້ຊິດ.…