Tag: 18 ພຶດສະພາ ເປີດຮຽນຄືນໃໝ່

30th April 2020 0

ຕາມນີ້ເດີ້! ກຳນົດເປັນ 2 ໄລຍະ ສຳລັບແຜນການເປີດຮຽນຄືນໃໝ່ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

By Admin

ອີງຕາມມະຕິ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການເປີດຮຽນຄືນໃຫມ່ ຂອງຂະແຫນງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ວັນທີ 27 ເມສາ 2020 ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 11251 /ສສກ  ວັນທີ 30 ເມສາ 2020 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການເປີດຮຽນຄືນໃຫມ່ຂອງຂະແຫນງການສຶກສາ…