Tag: ​ເບີດ ທົງ​ໄຊ

22nd June 2020 0

ຈາກ​ຈັບ​ໄມ ມາ​ຈັບ​ສຽມ ເປີດ​ສວນ​ກະ​ເສດ​ພໍ​ພຽງ ເບີດ ທົງ​ໄຊ ນັກ​ຮ້ອງ​ດັງ​ໄທ

By Admin

ເບີດ ທົງ​ໄຊ ແມັກອິນ​ໄຕ ​ນັກ​ຮ້ອງ​ດັງ​ໄທ ກັບ​ວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດ​ແບບ​ພໍ​ພຽງ ເດີນ​ຕາມ​ພໍ່ຫຼວງ ​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ 100 ໄຮ່ ຈາກ​ຈັບ​ໄມ ມາ​ຈັບ​ສຽມ ອີກ​ມຸມ​ໜຶ່ງ​ຂອງ ເບີດ ທົງ​ໄຊ ແມັກ​ອິນ​ໄຕ ​ກັບ​ວິ​ຖີ​ກະ​ເສດ ຫຼາຍ​ຄົນ​ອາດ​ຮູ້​ຈັກ ເບີດ​ທົ່ງ​ໄຊ ໃນ​ມຸມ​ຂອງ​ການ​ເປັນ ນັກ​ຮ້ອງ,…