Tag: ​ເຂືອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 5

22nd June 2020 0

​ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 5 ເຕືອນປະຊາຊົນເຝົ້າລະວັງ ການປອຍນໍ້າຈາກເຂືອນ ໄລຍະລະດູຝົນ !

By Admin

Breaking news: 🔥​🔥​ເຂືອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 5 ເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ເຝົ້າລະວັງ ການປອຍນໍ້າຈາກເຂືອນຊ່ວງໄລຍະລະດູຝົນ‼️ ໃນວັນທີ 18 ມີຖຸນາ 2020 ຜ່ານມາ ທ່ານ ທອງຈັນ ແພງຈັນທີ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ປະທານກວດກາພັກ-ລັດເມືອງພູຄູນ ພ້ອມດ້ວຍຂະແໜງການທີກ່ຽວຂ້ອງ ສົມທົບກັບບໍລິສັດ ເຂືອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 5…