Tag: ​ລິນ​ລີ້ ໄດ້​ໝົດ​ຖ້າ​ສົດ​ຊື່ນ

15th June 2020 0

ສຸດຍອດ​ວົງ​ການ​ບັນ​ເທີງໄທ ​ລິນ​ລີ້ ໄດ້​ໝົດ​ຖ້າ​ສົດ​ຊື່ນ ຮ້ອງ​ເພງ​ເກັບ​ເງິນ ອາ​ຍຸ 15 ສ້າງ​ເຮືອນ​ເອງ

By Admin

ໜຶ່ງ​ຄົນ​ບັນ​ເທີງ​ໄທ ທີ່ບອກ​ເລີຍ​ວ່າ ຫາກ​ແຈ້ງ​ເກີດ​ແຕ່​ອາ​ຍຸ​ຍັງ​ນ້ອຍ ກໍ​ຈະ​ມີຫຼາຍໆ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕອນ​ຍັງ​ນ້ອຍ, ຢ່າງ ສາວ ລິວ​ລີ້ ໄດ້​ໝົດ​ຖ້າ​ສົດ​ຊື່ນ ​ນັກ​ຮ້ອງ​ໄທ ນ້ອງ​ສາວ​ຂອງ ເຈ່ນ​ນີ້ ທີ່​ມັກ​ຮັກ​ໃນ​ການ​ຮ້​ອງ​ເພງ​ຄື​ກັນ . ໃຊ້​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ຮ້ອງ ເກັບ​ເງິນ​ຄຳ ເຊິ່ງ​ໄດ້ຫຼາຍ​ສົມ​ຄວນ ເພາະ ປັດ​ຈຸ​ບັນ ສາວ ນ້ອຍ…