Tag: ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂຄວິດ​ໄດ້

26th April 2020 0

​ຄວບ​ຄຸມ​ໂຄວິດ​ໄດ້ ພໍ້​ກັນ​ໂຮງ​ຮຽນ ໝູ່​ເພື່ອນ 11 ພຶດ​ສະ​ພາ ເປີດ​ຮຽນ​-ສອນ ປົກ​ກະ​ຕິ

By Admin

ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການເປີດຮຽນຄືນໃໝ່  ໂດຍກຳນົດເອົາ ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນມື້ເປີດການຮຽນການສອນ ຖ້າຫາກຫຼັງຈາກວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020 ຜົນປະເມີນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ລັດຖະບານອະນຸມັດໃຫ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນຄືນ. ອີງຕາມມະຕິກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການເປີດຮຽນຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ…