Tag: ໝໍ​ແຄນ

9th February 2021 0

ທ່ານ ອຸດອນ ທານີ ໝໍແຄນດາວແຫ່ງເມືອງພວນ ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ ແຂ່ງຂັນເປົ່າແຄນໃນງານ Mini Thailand Week 2021

By Admin

ໝໍແຄນທີ່ໂດດເດັ່ນເປັນດາວແຫ່ງເມືອງພວນ !!! ທ່ານ ອຸດອນ ທານີ ຢູ່ບ້ານນາຊາຍທອງ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດໃນການແຂ່ງຂັນເປົ່າແຄນໃນງານ Mini Thailand Week 2021 ໃນວັນທີ5/2/2021 ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈາກຜູ້ແຂ່ງຂັນ 9 ຄົນ ເຊິ່ງກະຕິກາໃນການໃຫ້ຄະແນນກໍມີ: 1…